ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa
Tel.:    +48 22 828 48 68
Fax.:    +48 22 826 59 88

info@lampexpress.pl
Interflux Produkty Idealtape

PHILIPS
91-7466*
91-7483* HPA 3000 R
97-7491* HPA 4020 R
HOK 105/ 80 (HOK 10) HPA1200R
HOK 140 / 120 HPM 1000/ 20
HOK 140/ 80 (HOK 14) HPM 1001
HOK 20/ 100 (HOK 2) HPM 13
HOK 35/80 HPM 15
HOK 50/ 80 HPM 17
HOK 65/ 80 (HOK 6) HPM 2010
HOK 80 /120 HPM 3000/ HPM 18
HOK 80/ 80 HPM 4010/ HPM 30
HOK 90/ 80 HPM 4020
HPA 1000/ 20 HPM 5005/ HPM 25
HPA 2000 HPM12
HPA 2010 R


Interflux Produkty Idealtape